Nieuwe Leeuwarderweg 15, Amsterdam-Noord

0

Expo

Elke twee maanden exposeert er een kunstenaar in De Tanker.


14 JANUARI – 17 MAART 2019

Een requiem voor Isaac Asimov

Schilderijen van Frans van As

Frans van As (Haarlem, 1949) is een multidisciplinair kunstenaar, schrijver en filosoof wiens oeuvre in het teken staat van zijn fascinatie voor de onlosmakelijke verbondenheid tussen het onkenbare en het kenbare.
De oorsprong van energie vóór deze zich liet bundelen tot vaste vorm, de transformatie van vrije beweging tot mathematische structuur, de krachten van de natuur en de onwrikbare orde in het universum zijn thema’s die in verschillende vormen worden geëxploreerd en verbeeld.
De schilderijen, tekeningen en ruimtelijke objecten van Van As ontstaan vanuit een wisselwerking tussen kunst een wetenschap. Hierbinnen vormen veel van zijn schilderijen een uiting van de menselijke chaos, zowel de interne psychologische wanorde als de wereldse manifestaties ervan in de samenleving.
De werken in de tentoonstelling ‘Een requiem voor Asimov’ zijn echter juist een reflectie op de orde in het universum, de kosmische krachten die er voor zorgen dat astrofysische objecten als lichamen bijeen blijven.

Een requiem voor Isaac Asimov
Voor de Roze Tanker stelde Van As een tentoonstelling samen die geïnspireerd is door Isaac Asimov.
Isaac Asimov, vermaard biochemicus, is de schrijver van op wetenschap gebaseerde verhalen over het universum, over het leven in het Melkwegstelsel en de positie van de mens in dit gebeuren.
Van As: “Ik wil in mijn werk getuigen van ons ‘grootse’ bestaan, dat zich afspeelt op een zandkorrel in de galactische ruimte van ons magische universum. Vooral dat ‘grootse’ en o zo belangrijke leven van ons mag ook wel eens met een knipoog beschouwd worden.”

De tentoonstelling bestaat uit elf olieverfschilderijen. Vijf stuks van 100 x 100 cm en zes van 50 x 50 cm.