Nieuwe Leeuwarderweg 15, Amsterdam-Noord

0

Over ons


Carelain Bergtop (programma)

Carelain_Bergtop

Carelain studeerde in 2002 cum laude af aan de kunstacademie in Enschede (AKI). Ze is geïnteresseerd in experimentele initiatieven en sociale (kunst)projecten, m.n. voor kwetsbare groepen. Samen met Hans van Dorp, Sunny Bergman en David Beukers richtte ze in 2005 Stichting Samenscholers op. Een stichting met als oogmerk bevordering van integratie via culturele programma’s en kunstprojecten.
In 2010 kreeg Stichting Samenscholers het in onbruik geraakte pompstation aan de Nieuwe Leeuwarderweg in beheer, om daar projecten te organiseren die scholieren betrekken bij de ontwikkelingen in het naastgelegen Noorderpark.
Samen met Liza Mulder vormt ze de dagelijkse leiding van De Tanker, waarbij Carelain zich op vrijwillige basis hoofdzakelijk bezighoudt met de inhoudelijke kant van de (brede) programmering. Daarnaast is ze o.a. actief als zangeres en vormgeefster.

Liza Mulder (productie)

Liza_MulderNa haar studie aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU) werkte Liza o.a. als stagemanger en regie-assistent bij een Engelstalige theatergroep in Praag, deed ze kleding en decor bij verschillende theatervoorstellingen in Nederland, was kinderbegeleidster bij een theater in Amsterdam Zuid-Oost, projectmanager bij Felix Meritis en productie-assistent, productieleider en uiteindelijk producent bij film- en televisieproducties.
Mede wegens haar ervaring bij integratie-bevorderende projecten op basisscholen in Amsterdam werd ze betrokken bij Stichting Samenscholers. Sinds het bestaan van de Tanker is Liza daar vooral verantwoordelijk voor de planning, productie en financiën.
Daarnaast organiseert ze in opdracht kleinschalige evenementen voor jong en oud.