Een heerlijk concert tussen de  bomen in het Noorderpark. Onder de luifel van het voormalig Pompstation of zelfs een exclusief zitplaatsje bemachtigen tussen de musici. Het kan namelijk weer. Met of zonder hoofdtelefoon om de artiesten te kunnen beluisteren als of u naast ze zit!

The new trio of trumpet player Dirk Beets, saxophonist and bass clarinettist Iman Spaargaren and guitarist Mark Tuinstra deliberately wallows in idiosyncratic compositions by using a wide range of sounds and textures.

The music of the trio ranges from lyrical chamber music to raw punk and from sensitive free compositions to humorous escapades with respect for and knowledge of the jazz tradition.

Intense interplay of the three team players creates crystal clear storylines, passionate solos and makes use of space in this unusual line-up in an organic way.

Beets, Spaargaren and Tuinstra embark on a musical adventure and hope to come out alive!

YouTube: https://youtube.com/playlist?list=PLIg5tEUM_b9rLSn11gxCM0BjcI_l3ZJoo

website: https://pelicanthree.bandcamp.com

Het nieuwe trio van trompettist Dirk Beets, saxofonist en basklarinettist Iman Spaargaren en gitarist Mark Tuinstra wentelt zich vol overgave in eigenzinnige composities en schurkt behoeftig aan tegen een breed pallet aan klankkleuren.

De muziek van het trio beweegt zich van lyrische kamermuziek tot rauwe punk en van gevoelige vrije composities tot humoristische escapades met respect voor en kennis van de jazztraditie.

Intens samenspel van drie gelijkwaardige muzikale teamspelers brengt op een organische manier glasheldere verhaallijnen, gepassioneerde solo’s en gebruik van ruimte in deze ongebruikelijke bezetting bij elkaar.

Beets, Spaargaren en Tuinstra gaan het muzikale avontuur aan en hopen er ongeschonden uit te komen!

PELICAN THREE 19 JUNI 2021 16:00 uur

Vanaf 5 Juni zijn er 2 soorten kaarten te verkrijgen.

Er zijn 10 kaarten voor mensen die binnen bij de musici willen zitten

En er zijn 25 kaarten voor mensen die buiten willen zitten of wandelen maar toch de luxe van goed geluid willen met een hoofdtelefoon.

Kom op tijd om uw reservering op te halen. De bar is open vanaf 14:00 uur.

We schenken ook ‘to-go’ in karton, als u verder wilt wandelen dan ons terras. Maar het is altijd fijn als u uw eigen kopje meeneemt.